Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
'sT'
Xuất hiện:
28 Tháng bảy 2016
Châm ngôn
''Loyalty comes before Skill''
Giới thiệu về
To Dominate ALL Lobbies, and to participate in ALL Tournament.Objective: To Play and Have Fun.Requirements for Join: Good attitude, Loyalty, and Skill.[sT] is a WorldWide team. (RM, DM, CS)
Trang web
Xếp hạng của Team
Sick Tacticz CS Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
['sT']Pro_File Người lập Team 18 Tháng chín 2017 16 Tháng mười 2017 - 5:28 pm
['sT']ImEby sT captain 15 Tháng tư 2017 3 Tháng chín 2017 - 12:40 pm
+['sT']Father_X sT captain 25 Tháng năm 2017 8 Tháng mười một 2017 - 1:48 pm
['sT']SpiDEr__ sT captain 24 Tháng năm 2017 16 Tháng mười một 2017 - 8:17 pm
['sT']PrlMeZ PrIMeZz TwiN 3 Tháng bảy 2017 15 Tháng mười một 2017 - 3:27 pm
['sT']sultan_zlatan PrIMeZz TwiN 12 Tháng tám 2017 19 Tháng tám 2017 - 9:44 pm
['sT']__cannabis__ PrIMeZz TwiN 30 Tháng sáu 2017 17 Tháng mười một 2017 - 10:51 am
['sT']sT_Tourney Tournament manager 15 Tháng năm 2017 25 Tháng năm 2017 - 7:52 pm
['sT']Khagan AK FAN 13 Tháng năm 2017 26 Tháng mười 2017 - 7:20 am
['sT']AGE_OF_ULTRON AK FAN 16 Tháng năm 2017 16 Tháng năm 2017 - 4:44 pm
['sT']SunnyLove AK FAN 15 Tháng ba 2017 10 Tháng mười 2017 - 3:08 am
['sT']usman_ AK FAN 14 Tháng năm 2017 3 Tháng mười một 2017 - 8:52 am
['sT']herono1 AK FAN 12 Tháng sáu 2017 8 Tháng bảy 2017 - 9:04 pm
['sT']99__ AK FAN 15 Tháng năm 2017 Hôm qua, 3:11 pm
['sT']legendhasborn AK FAN 15 Tháng năm 2017 13 Tháng bảy 2017 - 6:27 pm
['sT']_HAYIR AK FAN 18 Tháng ba 2017 3 Tháng tư 2017 - 4:37 pm
['sT']Syphax AK FAN 13 Tháng năm 2017 Đã online đượcCustom Scenario
['sT']xVoLTa AK FAN 15 Tháng tư 2017 29 Tháng tư 2017 - 11:11 am
['sT']mycoo1985 AK FAN 29 Tháng ba 2017 6 Tháng mười 2017 - 12:40 am
['sT']DeYek_Ubbe AK FAN 24 Tháng ba 2017 21 Tháng tư 2017 - 1:04 am
['sT']kkansal007 AK FAN 20 Tháng năm 2017 5 Tháng mười 2017 - 2:00 pm
['sT']__300_ AK FAN 30 Tháng ba 2017 21 Tháng sáu 2017 - 8:00 pm
['sT']Cadet_Yasir AK FAN 25 Tháng ba 2017 Hôm qua, 10:31 pm
['sT']Veeran_ AK FAN 25 Tháng năm 2017 19 Tháng bảy 2017 - 3:43 pm
['sT']___nooby AK FAN 16 Tháng năm 2017 6 Tháng mười một 2017 - 10:48 am
['sT']__Spy AK FAN 25 Tháng năm 2017 29 Tháng bảy 2017 - 2:16 pm
['sT']Cut_Your_JJ AK FAN 13 Tháng năm 2017 25 Tháng sáu 2017 - 4:19 pm
['sT']__Indian AK FAN 6 Tháng sáu 2017 17 Tháng mười 2017 - 9:52 am
['sT']Asmus AK FAN 21 Tháng bảy 2017 1 Tháng chín 2017 - 5:36 pm
['sT']__QUXEN_Meady_ AK FAN 12 Tháng sáu 2017 10 Tháng mười một 2017 - 6:25 pm
['sT']Orlando_Bloom AK FAN 13 Tháng năm 2017 9 Tháng bảy 2017 - 11:03 pm
['sT']jimihieu AK FAN 16 Tháng năm 2017 6 Tháng mười 2017 - 2:39 pm
['sT']PrinceAsfi AK FAN 31 Tháng năm 2017 20 Tháng tám 2017 - 8:40 pm
['sT']SuicideSheep SuPER pro 20 Tháng tám 2017 16 Tháng mười một 2017 - 9:28 am
['sT']Gaytham_Gayway SuPER pro 25 Tháng sáu 2017 26 Tháng sáu 2017 - 12:10 pm
['sT']Alexx___ SuPER pro 13 Tháng năm 2017 11 Tháng sáu 2017 - 2:11 pm
['sT']CHOUDHARY__ SuPER pro 13 Tháng năm 2017 1 Tháng mười 2017 - 6:26 am
['sT']__DEaDpOOL__ SuPER pro 20 Tháng năm 2017 14 Tháng mười 2017 - 11:32 pm
['sT']Diavoletta SuPER pro 3 Tháng bảy 2017 23 Tháng tám 2017 - 11:24 am
['sT']amul_lassi Pro 30 Tháng năm 2017 Hôm qua, 3:46 pm
['sT']kriminal_max Pro 30 Tháng năm 2017 5 Tháng sáu 2017 - 6:49 pm
['sT']41wdff Pro 12 Tháng sáu 2017 23 Tháng sáu 2017 - 6:25 am
['sT']king_of_biza Pro 30 Tháng bảy 2017 29 Tháng bảy 2017 - 7:57 pm
['sT']Abdullah_Master Under training 11 Tháng sáu 2017 22 Tháng tám 2017 - 5:54 pm
['sT']___SpiderMan___ Under training 23 Tháng tám 2017 25 Tháng tám 2017 - 12:30 pm
['sT']prince_of_sara Under training 30 Tháng bảy 2017 30 Tháng bảy 2017 - 2:41 pm
['sT']call_of_civ Under training 30 Tháng bảy 2017 31 Tháng bảy 2017 - 2:18 pm
['sT']Tara____ Under training 13 Tháng năm 2017 23 Tháng tư 2017 - 8:08 pm
['sT']Arjin44 Under training 12 Tháng sáu 2017 16 Tháng tám 2017 - 8:20 am
['sT']LIKI_ Under training 25 Tháng năm 2017 1 Tháng mười 2017 - 10:20 am
['sT']ahsansanu Under training 10 Tháng mười 2017 Hôm qua, 4:13 pm
['sT']21_uchiha Under training 11 Tháng sáu 2017 10 Tháng sáu 2017 - 7:30 am
['sT']_Galadriel_ Under training 24 Tháng sáu 2017 12 Tháng bảy 2017 - 7:47 pm
['sT']roman__ Under training 15 Tháng sáu 2017 2 Tháng chín 2017 - 5:40 pm
['sT']globalkhan Under training 24 Tháng sáu 2017 22 Tháng bảy 2017 - 5:16 am
['sT']Jerry_A Inactive queen 31 Tháng năm 2017 Hôm qua, 10:49 am
['sT']Miss_FIREzzz Inactive queen 4 Tháng bảy 2017 11 Tháng mười một 2017 - 11:36 pm
['sT']Bilal_Chaudhary Inactive queen 13 Tháng năm 2017 11 Tháng mười một 2017 - 2:57 pm
['sT']Dani_Rockstar Inactive queen 20 Tháng năm 2017 4 Tháng chín 2017 - 1:40 pm